Gullfrosken – utprøving med barn fra Singsaker skole