Lene Helland Rønningen
kunstnerisk leder

Lene arbeider som regissør, dramaturg, teaterpedagog og prosjektleder. Hun er Cand. philol i Drama/teater med et hovedfag fra NTNU. Hun har også undervisningserfaring som universitets- og høyskolelektor i drama både ved NTNU og DMMH. Lene har utviklet og ledet flere store kunstneriske pilotprosjekt for barn og unge. I sitt arbeid er hun opptatt av målgruppens deltagelse, og arbeid med kunst i krysningspunktet mellom ulike kunstarter. Hun har bl.a utviklet flere kunstprosjekter i krysningspunkt mellom ulike kunstarter. For eksempel sto hun bak to store formidlingsprosjekter på Arkivsenteret i Trondheim, der arkiv ble formidlet til ungdom gjennom teater (Dora devised (2009), Vendepunkt (2010-2012).
I sine barneprosjekter er hun opptatt av å utvikle den fabelfaktiske fortellingen, en form for fortelling som både bygger på fakta og fabler. I barneteaterforestillingen Tungvekterne (2010) og teaterkonserten Gullfrosken (2014) ble fakta satt sammen med fabler om dyr for å utvikle en helt ny fortelling.
lene@fabularium.no