Fabula (fra latin) fab·u·la \ˈfabyələ\

– fortelling, historie, fiksjon, fabel , drama, skuespill

-arium (fra latin) /ˈ-aː.ri.um/

– et sted for eller assosiert med…

 

Fabularium er et sted for fortellinger, et sted der historier skapes, fortelles og vises, et sted der vi kan fabulere sammen. Fabularium er et sted for teater.

Å fortelle er en måte å skape mening på. Å sette sammen fortellinger på nye måter gjør at vi kan se verden med et nytt blikk. Slik kan vi forstå våre egne historier som del av noe større, som del av et samfunn, en kultur og en felles historie.

Fabularium Produksjoner er et produksjonsselskap som produserer scenekunst, og ble startet i 2014 av Lene Helland Rønningen, Emma Sigridsdatter Jones og Nina Bjørklund.

Kompaniets første produksjon var den interaktive teaterkonserten «Gullfrosken» (2014).

I barneteaterproduksjonen «Gullfrosken» settes fortellinger og fakta om frosken sammen på en helt ny måte. Forestillingen ble det vi kaller en fabelfaktisk fortelling der vi fabulerer over betydningen av artsmangfold og miljøspørsmål. Forestillingen hadde premiere våren 2014 på NTNU Vitenskapsmuseet, og har siden blitt spilt mange steder, bl.a Moldejazz, Trondheim Kammermusikkfestival og Ringve Museum (2014-d.d).

Til daglig drives Fabularium av kunstnerisk leder Lene Helland Rønningen og daglig leder Nina Bjørklund.

Presse