Vilkår for bruk (“Vilkårene”)

 

Vennligst les disse vilkårene for bruk (“Vilkår”, “Vilkår for bruk”) nøye før du bruker http://www.fabularium.no nettstedet (“Tjenesten”) drives av Fabularium Produksjoner. (“oss”, “vi”, eller “vår”).

Din tilgang til og bruk av tjenesten er betinget av at De aksepterer og etterlevelse av disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang eller bruke tjenesten.

Ved å besøke eller bruke tjenesten samtykker du til å være bundet av disse vilkårene. Hvis du er uenig med noen del av vilkårene da du ikke kan få tilgang til tjenesten.

 

Vi kan avslutte eller suspendere tilgang til vår service umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, uansett grunn, inkludert uten begrensning hvis du bryter vilkårene.

 

Alle bestemmelser i Vilkårene som i sin natur skal overleve oppsigelse skal overleve oppsigelse, inkludert, uten begrensning, eier bestemmelser, garanti ansvarsfraskrivelser, erstatning og ansvarsbegrensninger.

 

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke er eiet eller kontrollert av Fabularium Produksjoner.

 

Fabularium Produksjoner har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for, innholdet, personvernreglene, eller praksis fra tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar at Fabularium Produksjoner ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på videre eller gjennom slike nettsteder eller tjenester.

 

Vi anbefaler deg å lese vilkårene og personvernpolitikken for eventuelle tredjeparts nettsteder eller tjenester som du besøker.

 

Gjeldende lov Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med lovene i Norge, uten hensyn til konflikt mellom rettsprinsipper.

 

Vår unnlater å håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene vil ikke bli betraktet som en fraskrivelse av slike rettigheter. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene blir holdt for å være ugyldig av en domstol, vil de resterende bestemmelsene i disse vilkårene fortsatt gjelde. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss angående vår service, og erstatter alle tidligere avtaler vi kan ha mellom oss om tjenesten.

 

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse vilkårene når som helst. Hvis en revisjon er materialet vil vi prøve å gi varsel før eventuelle nye vilkårene trer i kraft. Hva som utgjør en vesentlig endring vil bli fastsatt etter eget skjønn.

 

Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke vår tjeneste etter disse revisjonene bli effektive, godtar du å være bundet av de reviderte vilkår. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

 

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, kan du kontakte oss.