Galskap på festival!

Fabularium produksjoner er i gang med et nytt og spennende prosjekt, og i november begynte vi det aller første praktiske arbeidet med prosjektet «På grensen til virkelighet». Som en del av Propellen Teaters seminar «Hva er dokumentarisme i teateret?» presenterte vi prosjektet på Dokkhuset under Trondheim Dokumentarfestival. Vi fikk anledning til å arbeide med prosjektet i et tre-dagers verksted som en del av festivalen. Her fikk vi mulighet til å teste ut våre første tanker på gulvet!

dokkhuset1

Lene og Ole presenterer prosjektet på Dokkhuset.

Sinnssykt kriminelt

«Her har vi bare en skrue løs og resten er bare pur ondskab» – Pasient Lars Erikson, 1898

Hvem er og var de kriminelle sinnssyke? Og hvordan ser deres historie ut? I 1895 fikk norske psykiatere endelig anledning til å studere det kriminelle og syke menneskesinnet. Da åpnet nemlig Kriminalasylet for denne helt nye pasientgruppen. Det lå i Trondheim, og var det første i sitt slag i landet. Ved NTNU har professor Øyvind Thomassen satt i gang et storstilt forskningsprosjekt der arkivmateriale fra «Asylet» og Reitgjerdet er grunnlaget. Her finnes utallige dokumenter som gir innsikt i pasientenes liv, bakgrunn, sykdom og historie. Vi finner pasientenes brev til sine kjære utenfor, journalnotater fra deres behandlere, vokternes nedskriving av det daglige liv, og uenighetene mellom pasientene. Materialet er som en skattekiste med bruddstykker av historier, og gir en unik tilgang på en historie som tidligere ikke har vært kjent. Og nå ønsker vi å lage teater av denne historien!

på gulvet

Frode, Ole og Trond jobber på gulvet.

Teaterprosjektet

Fabularium Produksjoner har inngått et unikt samarbeid med NTNU ved Thomassen med sikte på å utvikle et teaterprosjekt som tar utgangspunkt i både kildemateriale og forskningsfunn fra forskningsprosjektet. 

En grunntanke bak teaterprosjektet og samarbeidet med Thomassen er at vi ønsker å problematisere universelle og tidløse forestillinger av normalitet og galskap. Vårt fokus er med andre ord ikke å fokusere på det institusjonelle overgrepet som mange pasienter opplevde og fortsatt opplever. For eksempel vil vi heller problematisere både pasienters, familiene, vitenskapens og samfunnet sin maktesløshet i å forstå hva mentale sykdommer er, og hvordan de kan behandles.

Med utgangspunkt i arbeidstittelen “På grensen til virkelighet” vil teaterforestillingen utforske flere sentrale tema. Arbeidstittelen blir et overordnet omdreiningspunkt for en tematisk utforsking i tre akser. Disse aksene gjør det mulig å utforske tema knyttet til de kriminelle sinnssyke sin historie på en kompleks og interessant måte. En slik utforsking vil også gjøre det mulig å få frem ulike perspektiver rundt et tema. Dette vil sikre mulighet for flertydighet i det endelige verket, og tilstrekkelig dybde i behandlingen av tematikken. Vi vil stille spørsmål rundt vedtatte sannheter rundt forholdet mellom normalitet og galskap, og vil vil at publikums forståelse skal settes i spill med verket, slik at det kan åpne opp for nye spørsmål og perspektiv knyttet til det som fortelles.

Samtidig gir arbeidstittelen en klar retning for utforskingen, og alle de tre tematiske aksene utforskes med henblikk på å gi flere perspektiv til hva det vil si å være “på grensen til virkelighet”. 

Aksene er:  1) normalitet-galskap, 2) innenfor-utenfor, og 3) frihet-fangenskap. Gjennom å løfte ulike perspektiver før og nå knyttet til disse aksene vil vi stille spørsmål rundt vedtatte sannheter i forholdet mellom normalitet og galskap, og menneskets definisjon av virkeligheten.

med stoler 1

Ole og Frode jobber på gulvet med stoler som hjelpemiddel.

Verksted som forprosjekt

Verkstedet blir brukt som et forprosjekt der vi fikk mulighet til virkelig å teste ut våre ideer før vi skal ta prosjektet videre. Det setter vi stor pris på. På prosjektet har vi med oss fantastiske fine folk; bl.a. skuespillerne Ole Romsdal og Frode Eggen, samt tekstforfatter og hiphop-artist Trond Wiger. I løpet av verksteddagene fikk vi også besøk av Professor Øyvind Thomassen ved NTNU, som ga oss mye interessant informasjon om hverdagslivet på «asylet». En lærerik helg! Vi ser frem til videre arbeid med dette spennende prosjektet.

the gang

Øyvind, Trond, Ole, Frode og Lene etter endt dag med verkstedarbeid.