Til Ålesund for å fange drømmer!

Fabularium Produksjoner er drømmefangertildelt en ukes kunstneropphold på ordningen prøverommet i Ålesund. Dette er en ordning som Barneteateret Vårt i Ålesund og Norsk Skuespillersenter står bak.  

Her skal vi forske i barns drømmer i prosjektet «Drømmefanger». Tittelen drømmefanger kan tematisk henspille på flere ting: for det første kan det handle om gjenstanden «drømmefanger» som sies å skulle fange vonde drømmer slik at barnet bare drømmer godt.  Det kan også bety å få tak på, eller fange, sine egne drømmer. Å oppdage og se sine egne drømmer kan gi styrke til  å bruke dem også i det daglige liv.  Vi ønsker å gi barn troen på at den dobbelte virkelighet er en styrke; drømmer og fantasi kan gi skaperkraft og styrke til å mestre utfordringer av mange slag.

Dette er den aller første uken for dette prosjektet, og vi drar til Ålesund for å teste ut ideen. Formmessig vil vi forske i arbeidet med lys/skygge i samspill med skuespillerne på scenen, og vi vil også utforske interaktive ideer både av visuell og auditiv art. Med til Ålesund er skuespiller/musiker Lisa Thun, skuespiller Mari Moe Krysinska, lysdesigner Svein Inge Nergård og regissør Lene Helland Rønningen, og vi har fått med oss koreograf og danser Live Strugstad som veileder.

Vi ser frem til et spennende opphold!