Prøvestart for «Maneter og planeter»

Endelig er vi i gang med prøvene på vår nyeste barneteaterproduksjon «Maneter og planeter». I denne forestillingen får publikum bli med på en reise der vi reiser fra havbunnens eventyrlige verden der vi kan møte flytende maneter, til høyt opp over himmelen, til universet, med sine planeter og stjerner.

Forestillingen ser på det lille mennesket i et stort og uoppdaget univers, og utforsker undring. Et mål er å åpne opp for å se verden som noe mer enn bare våre daglige jordlige liv, men også som en del av noe langt større, slik at vi kan åpne opp for nye perspektiver også på vår egen verden.

Premiere fredag 24. mai 2019 på Lokstallen, Stjørdal.

Et viktig verktøy for oss i arbeidet er å la oss inspirere av møte med barn, som del av den kunstneriske prosessen. I løpet av skolens vinterferie fikk vi besøk av 2. og 3. klasse SFO på Bispehaugen Skole, som tegnet både vesen i verdensrommet og på havdypet til oss.

Tidlig i prosessen er vi opptatt av å teste ut materialer, samt å få inspirasjon fra de ulike skapende teamene, både auditivt og visuelt team. Det hele startet med et kick-off der alle som var involvert i prosessen møttes for en idémyldring, og senere i første del av prøveperioden har vi blant annet hatt møter med komponistene Siri og Maria.
Vi ser frem til andre del av prøvene etter hvert.


Spilles på Lokstallen, Stjørdal 24. – 26. mai, og på Ringve Museum, Trondheim 01. – 02. juni.
Følg med for mer informasjon!